ABFirm.pl - Alternatywna Baza Firm

 
 
 
 

Regulamin

 

1. Właścicielem Portalu ABFIRM znajdującego się na stronie www.abfirm.pl jest ALTERNATYWNA BAZA FIRM (ABFIRM) z siedzibą w Olszyńcu gmina Żary. Wpis do ewidencji pod nr 1953, Regon 977880438

 

2. ABFirm.pl jest internetową bazą firm i instytucji działających na terenie Polski.

 

3. Wpis do Bazy lub aktualizacja odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, w formie elektronicznej, wypełnienie oferty / zlecenia (kontakt osobisty lub telefoniczny z Przedstawicielem ABFirm), przesłanie (faksem, pocztą) kompletnie wypełnionego Zlecenia.

 

4. Wysłanie formularza (wypełnienie i wysłanie Zlecenia) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ABFirm.

 

5. Zamieszczenie informacji w Bazie upoważnia ABFirm do wystawienia faktury.

 

6. Firmy w Bazie uporządkowane są w naturalnej kolejności alfabetycznej wg. nazwy Firmy, bannery reklamowe porządkowane są w kolejności alfabetycznej kategorii do której przynależą.

 

7. ABFirm nie ponosi odpowiedzialności za podaną informacje o Firmie a tym bardziej o treści zawartej na stronie www i udostępnionej za pomocą podanego linku.

 

8. ABFirm działa zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), i zapewnia wszystkim Firmom Bazy możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizację. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte (usunięcie z Bazy Firmy nie skutkuje jednak zwrotem wpłaconej kwoty lub jej części).

 

9. Obecność Firmy w Bazie ABFirm to okres, co najmniej 12 miesięcy w postaci wybranej opcji, licząc od daty wystawienia faktury. Kolejny płatny okres może nastąpić tylko za zgodą Zlecającego patrz punkt 3. W przypadku kontynuacji oferty w Bazie, okres po upływie 12 miesięcy do momentu kontaktu z Przedstawicielem i daty wystawienia następnej faktury jest wolny od opłat.

 

10. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie K.C.

 

11. ABFirm zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

12. Obecny Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2008 r.